Shophouse phong cách Đông Dương tại Hinode Royal Park Hoài Đức

5/5 - (32 bình chọn)

Shophouse phong cách Đông Dương tại Hinode Royal Park, Kim Chung Di Trạch, Hoài Đức. Phòng kinh doanh chủ đầu tư Vietracimex (WTO): 0919.875.966

Shophouse phong cách Đông Dương Khu đô thị Hinode Royal Park

Shophouse phong cách Đông Dương tại Hinode Royal Park Hoài Đức

  • Mặt đường 33m LK09 – LK16
  • Mặt đường 30m LK 10-LK12-Lk15
  • Mặt đường 24m LK16
  • Mặt đường 17m LK 11-LK13-LK14- LK17-LK18
  • Mặt đường 12m mặt sau tất cả các LK trên
Tuyến phố số 1 tại Shophouse phong cách Đông Dương tại Hinode Royal Park Hoài Đức
Tuyến phố số 1 tại Shophouse phong cách Đông Dương tại Hinode Royal Park Hoài Đức
Tuyến phố số 2 Shophouse phong cách Đông Dương tại Hinode Royal Park Hoài Đức
Tuyến phố số 2 Shophouse phong cách Đông Dương tại Hinode Royal Park Hoài Đức
Nhìn từ trên cao Shophouse phong cách Đông Dương tại Hinode Royal Park Hoài Đức
Nhìn từ trên cao Shophouse phong cách Đông Dương tại Hinode Royal Park Hoài Đức

Thiết kế chi tiết Shophouse phong cách Đông Dương tại Hinode Royal Park Hoài Đức

Thiết kế Tầng 1 Shophouse phong cách Đông Dương tại Hinode Royal Park Hoài Đức
Thiết kế Tầng 1 Shophouse phong cách Đông Dương tại Hinode Royal Park Hoài Đức
Thiết kế tầng 2 Shophouse phong cách Đông Dương tại Hinode Royal Park Hoài Đức
Thiết kế tầng 2 Shophouse phong cách Đông Dương tại Hinode Royal Park Hoài Đức
Thiết kế tầng 3 Shophouse phong cách Đông Dương tại Hinode Royal Park Hoài Đức
Thiết kế tầng 3 Shophouse phong cách Đông Dương tại Hinode Royal Park Hoài Đức
Thiết kế tầng 4 Shophouse phong cách Đông Dương tại Hinode Royal Park Hoài Đức
Thiết kế tầng 4 Shophouse phong cách Đông Dương tại Hinode Royal Park Hoài Đức
Thiết kế tầng 5 Shophouse phong cách Đông Dương tại Hinode Royal Park Hoài Đức
Thiết kế tầng 5 Shophouse phong cách Đông Dương tại Hinode Royal Park Hoài Đức
Mặt đứng Shophouse phong cách Đông Dương tại Hinode Royal Park Hoài Đức
Mặt đứng Shophouse phong cách Đông Dương tại Hinode Royal Park Hoài Đức
Mặt cắt Shophouse phong cách Đông Dương tại Hinode Royal Park Hoài Đức
Mặt cắt Shophouse phong cách Đông Dương tại Hinode Royal Park Hoài Đức

THÔNG TIN GIÁ BÁN VÀ CHIẾT KHẤU TẠI DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ HINODE ROYAL PARK – KIM CHUNG DI TRẠCH – HOÀI ĐỨC