Shophouse Thịnh Vượng tại Hinode Royal Park Hoài Đức

5/5 - (53 bình chọn)

Shophouse Thịnh Vượng tại Hinode Royal Park, Kim Chung Di Trạch, Hoài Đức: Giá bán và chiết khấu từ Chủ đầu tư  Vietracimex (WTO): 0919.875.966

Shophouse thịnh vượng khu đô thị Hinode Royal Park

Shophouse Thịnh Vượng Hinode Kim Chung Di Trạch Hoài Đức
Shophouse Thịnh Vượng Hinode Kim Chung Di Trạch Hoài Đức
Shophouse Thịnh Vượng Hinode Royal Park, Kim Chung Di Trạch Hoài Đức
Shophouse Thịnh Vượng Hinode Royal Park, Kim Chung Di Trạch Hoài Đức
Shophouse Thịnh Vượng Hinode Royal Park, Kim Chung Di Hoài Đức
Shophouse Thịnh Vượng Hinode Royal Park, Kim Chung Di Hoài Đức
Shophouse Thịnh Vượng Hinode Royal Park Hoài Đức
Shophouse Thịnh Vượng Hinode Royal Park Hoài Đức

Thiết kế shophouse thịnh vượng tại Hinode Royal Park

Shophouse thịnh vượng Hinode Royal Park căn Đầu hồi 2A 202m
Shophouse thịnh vượng Hinode Royal Park căn Đầu hồi 2A 202m
Shophouse thịnh vượng Hinode Royal Park căn Đầu hồi 2B 202m
Shophouse thịnh vượng Hinode Royal Park căn Đầu hồi 2B 202m2
Shophouse thịnh vượng Hinode Royal Park căn Đầu hồi 2C 175m2
Shophouse thịnh vượng Hinode Royal Park căn Đầu hồi 2C 175m2
Shophouse thịnh vượng Hinode Royal Park căn Đầu hồi 2D 175m2
Shophouse thịnh vượng Hinode Royal Park căn Đầu hồi 2D 175m2
Shophouse thịnh vượng Hinode Royal Park căn Đầu hồi 2E 189m2
Shophouse thịnh vượng Hinode Royal Park căn Đầu hồi 2E 189m2
Shophouse thịnh vượng Hinode Royal Park căn Đầu hồi 2F 189m2
Shophouse thịnh vượng Hinode Royal Park căn Đầu hồi 2F 189m2
Shophouse thịnh vượng Hinode Royal Park căn Đầu hồi 3A 168m2
Shophouse thịnh vượng Hinode Royal Park căn Đầu hồi 3A 168m2
Shophouse thịnh vượng Hinode Royal Park căn Đầu hồi 3B 168m2
Shophouse thịnh vượng Hinode Royal Park căn Đầu hồi 3B 168m2
Shophouse thịnh vượng Hinode Royal Park căn Mẫu điển hình 1A 135m2
Shophouse thịnh vượng Hinode Royal Park căn Mẫu điển hình 1A 135m2
Shophouse thịnh vượng Hinode Royal Park căn Mẫu điển hình 1B 142m2
Shophouse thịnh vượng Hinode Royal Park căn Mẫu điển hình 1B 142m2
Shophouse thịnh vượng Hinode Royal Park căn Mẫu điển hình 1C 142m2
Shophouse thịnh vượng Hinode Royal Park căn Mẫu điển hình 1C 142m2
Shophouse thịnh vượng Hinode Royal Park căn Mẫu điển hình 1D 142m2
Shophouse thịnh vượng Hinode Royal Park căn Mẫu điển hình 1D 142m2
Shophouse thịnh vượng Hinode Royal Park căn Mẫu điển hình 1E 153m2
Shophouse thịnh vượng Hinode Royal Park căn Mẫu điển hình 1E 153m2
Shophouse thịnh vượng Hinode Royal Park căn Mẫu điển hình 1F 153m2
Shophouse thịnh vượng Hinode Royal Park căn Mẫu điển hình 1F 153m2
Shophouse thịnh vượng Hinode Royal Park căn Mẫu điển hình 1G 153m2
Shophouse thịnh vượng Hinode Royal Park căn Mẫu điển hình 1G 153m2

THÔNG TIN GIÁ BÁN VÀ CHIẾT KHẤU TẠI DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ HINODE ROYAL PARK – KIM CHUNG DI TRẠCH – HOÀI ĐỨC