Bán shophouse đường 30m Hinode Royal Park Hoài Đức

5/5 - (5 bình chọn)

Bán shophouse đường 30m Hinode Royal Park, Kim Chung Di Trạch, Hoài Đức: Giá bán shophouse, liền kề, biệt thự, xem nhà mẫu, hỗ trợ vay ngân hàng 0919875966

Bán shophouse đường 30m giá rẻ

Bán shophouse đường 30m Hinode Royal Park Hoài Đức
Bán shophouse đường 30m Hinode Royal Park Hoài Đức

Bán LK14.1X mặt 30m.

– Diện tích đất: 100 m2.

– Mặt tiền: 5 mét.

– Hướng nhà: Đông Bắc.

– Diện tích sàn xây dựng: 262 m2.

– Đường trước mặt: 33m

– Thiết kế nhà: Kiểu đông dương

– Chiều cao tầng: 4 tầng.

– Tình trạng hiện tại: Đang xây dựng.

– Pháp lý: HĐMB với chủ đầu tư

– Giá bán 9.5 tỉ

Bán LK10.0X mặt 30m.

– Diện tích đất: 100 m2.

– Mặt tiền: 5 mét.

– Hướng nhà: Đông Bắc.

– Diện tích sàn xây dựng: 262 m2.

– Đường trước mặt: 33m

– Thiết kế nhà: Kiểu đông dương

– Chiều cao tầng: 4 tầng.

– Tình trạng hiện tại: Đang xây dựng.

– Pháp lý: HĐMB với chủ đầu tư

– Giá bán 9.5 tỉ

Bán LK12.4X mặt 30m.

– Diện tích đất: 100 m2.

– Mặt tiền: 5 mét.

– Hướng nhà: Đông Bắc.

– Diện tích sàn xây dựng: 262 m2.

– Đường trước mặt: 33m

– Thiết kế nhà: Kiểu đông dương

– Chiều cao tầng: 4 tầng.

– Tình trạng hiện tại: Đang xây dựng.

– Pháp lý: HĐMB với chủ đầu tư

– Giá bán 11.5 tỉ

Bán LK12.3X mặt 30m.

– Diện tích đất: 100 m2.

– Mặt tiền: 5 mét.

– Hướng nhà: Đông Bắc.

– Diện tích sàn xây dựng: 262 m2.

– Đường trước mặt: 33m

– Thiết kế nhà: Kiểu đông dương

– Chiều cao tầng: 4 tầng.

– Tình trạng hiện tại: Đang xây dựng.

– Pháp lý: HĐMB với chủ đầu tư

– Giá bán 9.5 tỉ

Bán LK12.5X mặt 30m.

– Diện tích đất: 100 m2.

– Mặt tiền: 5 mét.

– Hướng nhà: Đông Bắc.

– Diện tích sàn xây dựng: 262 m2.

– Đường trước mặt: 33m

– Thiết kế nhà: Kiểu đông dương

– Chiều cao tầng: 4 tầng.

– Tình trạng hiện tại: Đang xây dựng.

– Pháp lý: HĐMB với chủ đầu tư

– Giá bán 11.5 tỉ

Bán LK10.0X mặt 30m.

– Diện tích đất: 100 m2.

– Mặt tiền: 5 mét.

– Hướng nhà: Đông Bắc.

– Diện tích sàn xây dựng: 262 m2.

– Đường trước mặt: 33m

– Thiết kế nhà: Kiểu đông dương

– Chiều cao tầng: 4 tầng.

– Tình trạng hiện tại: Đang xây dựng.

– Pháp lý: HĐMB với chủ đầu tư

– Giá bán 11.5 tỉ

Bán LK10.1X mặt 30m.

– Diện tích đất: 100 m2.

– Mặt tiền: 5 mét.

– Hướng nhà: Đông Bắc.

– Diện tích sàn xây dựng: 262 m2.

– Đường trước mặt: 33m

– Thiết kế nhà: Kiểu đông dương

– Chiều cao tầng: 4 tầng.

– Tình trạng hiện tại: Đang xây dựng.

– Pháp lý: HĐMB với chủ đầu tư

– Giá bán 11.5 tỉ

Bán shophouse LK28.3x mặt 30m

– Diện tích đất: 95 m2.

– Mặt tiền: 5 mét.

– Hướng nhà: Đông Bắc

– Diện tích sàn xây dựng:380m2.

– Đường trước mặt: 30m, đường Thảo Viên 30m

– Thiết kế nhà: Kiểu Anh Quốc

– Chiều cao tầng: 5 tầng.

– Tình trạng hiện tại: Đang xây dựng.

– Pháp lý: HĐMB với chủ đầu tư.

– Giá bán 13.1 tỉ

Bán shophouse LK28.4x mặt 30m

– Diện tích đất: 95 m2.

– Mặt tiền: 5 mét.

– Hướng nhà: Đông Bắc

– Diện tích sàn xây dựng:380m2.

– Đường trước mặt: 30m, đường Thảo Viên 30m

– Thiết kế nhà: Kiểu Anh Quốc

– Chiều cao tầng: 5 tầng.

– Tình trạng hiện tại: Đang xây dựng.

– Pháp lý: HĐMB với chủ đầu tư.

– Giá bán 13.1 tỉ

Bán shophouse LK26.5x mặt 30m

– Diện tích đất: 100 m2.

– Mặt tiền: 5 mét.

– Hướng nhà: Tây Nam

– Diện tích sàn xây dựng:380m2.

– Đường trước mặt: 30m, đường Thảo Viên 30m

– Thiết kế nhà: Kiểu Anh Quốc

– Chiều cao tầng: 5 tầng.

– Tình trạng hiện tại: Đang xây dựng.

– Pháp lý: HĐMB với chủ đầu tư.

– Giá bán 14.6 tỉ

Bán shophouse LK26.4x mặt 30m

– Diện tích đất: 100 m2.

– Mặt tiền: 5 mét.

– Hướng nhà: Tây Nam

– Diện tích sàn xây dựng:380m2.

– Đường trước mặt: 30m, đường Thảo Viên 30m

– Thiết kế nhà: Kiểu Anh Quốc

– Chiều cao tầng: 5 tầng.

– Tình trạng hiện tại: Đang xây dựng.

– Pháp lý: HĐMB với chủ đầu tư.

– Giá bán 14.8 tỉ

Bán shophouse LK30.0x mặt 30m

– Diện tích đất: 88m2.

– Mặt tiền: 5 mét.

– Hướng nhà: Đông Bắc

– Diện tích sàn xây dựng:380m2.

– Đường trước mặt: 30m, đường Thảo Viên 30m

– Thiết kế nhà: Kiểu Anh Quốc

– Chiều cao tầng: 5 tầng.

– Tình trạng hiện tại: Đang xây dựng.

– Pháp lý: HĐMB với chủ đầu tư.

– Giá bán 11.5 tỉ

Bán shophouse LK30.1x đường 30m

– Diện tích đất: 88m2.

– Mặt tiền: 5 mét.

– Hướng nhà: Đông Bắc

– Diện tích sàn xây dựng:380m2.

– Đường trước mặt: 30m, đường Thảo Viên 30m

– Thiết kế nhà: Kiểu Anh Quốc

– Chiều cao tầng: 5 tầng.

– Tình trạng hiện tại: Đang xây dựng.

– Pháp lý: HĐMB với chủ đầu tư.

– Giá bán 11.5 tỉ

Bán shophouse LK31.1x mặt 30m

– Diện tích đất: 78m2.

– Mặt tiền: 5 mét.

– Hướng nhà: Đông Bắc

– Diện tích sàn xây dựng:380m2.

– Đường trước mặt: 30m, đường Thảo Viên 30m

– Thiết kế nhà: Kiểu Anh Quốc

– Chiều cao tầng: 5 tầng.

– Tình trạng hiện tại: Đang xây dựng.

– Pháp lý: HĐMB với chủ đầu tư.

– Giá bán 11.5 tỉ

Bán shophouse LK32.0x mặt 30m

– Diện tích đất: 135m2.

– Mặt tiền: 7.5 mét.

– Hướng nhà: Đông Nam

– Diện tích sàn xây dựng:420m2.

– Đường trước mặt: 30m, đường Thịnh Vượng 30m

– Thiết kế nhà: Kiểu Anh Quốc

– Chiều cao tầng: 5 tầng.

– Tình trạng hiện tại: Đang xây dựng.

– Pháp lý: HĐMB với chủ đầu tư.

– Giá bán 22 tỉ

Bán shophouse LK32.1x mặt 30m

– Diện tích đất: 135m2.

– Mặt tiền: 7.5 mét.

– Hướng nhà: Đông Nam

– Diện tích sàn xây dựng:420m2.

– Đường trước mặt: 30m, đường Thịnh Vượng 30m

– Thiết kế nhà: Kiểu Anh Quốc

– Chiều cao tầng: 5 tầng.

– Tình trạng hiện tại: Đang xây dựng.

– Pháp lý: HĐMB với chủ đầu tư.

– Giá bán 22 tỉ

Bán shophouse LK34.1x mặt 30m

– Diện tích đất: 135m2.

– Mặt tiền: 7.5 mét.

– Hướng nhà: Đông Nam

– Diện tích sàn xây dựng:420m2.

– Đường trước mặt: 30m, đường Thịnh Vượng 30m

– Thiết kế nhà: Kiểu Anh Quốc

– Chiều cao tầng: 5 tầng.

– Tình trạng hiện tại: Đang xây dựng.

– Pháp lý: HĐMB với chủ đầu tư.

– Giá bán 22.5 tỉ

Bán shophouse LK36.2x mặt 30m

– Diện tích đất: 135m2.

– Mặt tiền: 7.5 mét.

– Hướng nhà: Đông Nam

– Diện tích sàn xây dựng:420m2.

– Đường trước mặt: 30m, đường Thịnh Vượng 30m

– Thiết kế nhà: Kiểu Anh Quốc

– Chiều cao tầng: 5 tầng.

– Tình trạng hiện tại: Đang xây dựng.

– Pháp lý: HĐMB với chủ đầu tư.

– Giá bán 24.5 tỉ

Bán shophouse LK33.2x mặt 30m

– Diện tích đất: 135m2.

– Mặt tiền: 7.5 mét.

– Hướng nhà: Tây Bắc

– Diện tích sàn xây dựng:420m2.

– Đường trước mặt: 30m, đường Thịnh Vượng 30m

– Thiết kế nhà: Kiểu Anh Quốc

– Chiều cao tầng: 5 tầng.

– Tình trạng hiện tại: Đang xây dựng.

– Pháp lý: HĐMB với chủ đầu tư.

– Giá bán 21.7 tỉ

Bán shophouse LK35.1x mặt 30m

– Diện tích đất: 135m2.

– Mặt tiền: 7.5 mét.

– Hướng nhà: Tây Bắc

– Diện tích sàn xây dựng:420m2.

– Đường trước mặt: 30m, đường Thịnh Vượng 30m

– Thiết kế nhà: Kiểu Anh Quốc

– Chiều cao tầng: 5 tầng.

– Tình trạng hiện tại: Đang xây dựng.

– Pháp lý: HĐMB với chủ đầu tư.

– Giá bán 23 tỉ

Hàng chuyển nhượng hàng giá rẻ Hinode Royal Park – Hoài Đức – Hà Nội:

– LK18 mặt 17m giá 80tr/m2 thu về.

– LK31 mặt 30m giá 13 tỷ.

– LK33 mặt 30m giá ib.

– LK 34 mặt 30m giá ib.

– LK29 mặt 30m giá 14,5 tỷ.

– LK28 đường 17n vào làng giá 83tr.

– LK15 đường 17m giá 83tr/m2 đất.

– LK13 đường 12m giá 67tr/m2 đất.

– LK14 mặt 30m giá 105tr/m2 đất.

– LK19 đường 12m giá 82,5tr/m2 đất.

– LK20 đường 24m giá 137tr/m đất.

– LK13 lô góc đường 17m giá (95tr).

– LK21 đường 12m giá 87tr/m2 đất.

– LK4 – 15 đường 17m giá 75tr/m2 đất.

– LK10 đường 12m giá 9.050 tỷ.

– LK24 đường 17m giá 110tr/m2 đất.

– LK17 đường 17m giá 83tr/m2 đất.

– LK30 đường 17m giá 72tr/m2 đất.

Lưu ý bảng hàng cập nhật từ 01/08/2022

THÔNG TIN GIÁ BÁN VÀ CHIẾT KHẤU TẠI DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ HINODE ROYAL PARK – KIM CHUNG DI TRẠCH – HOÀI ĐỨC